Telegram 机器人 - utubebot2 (YouTube视频下载)

Telegram 机器人 - utubebot2 (YouTube视频下载)

🤖 机器人名称:utubebot2

⭐️ 机器人功能:YouTube视频下载

📁 机器人简介:一款YouTube视频下载机器人。将YouTube视频链接发给机器人,选择需要下载的视频品质,机器人会将下载好的视频上传并回复。

🆔 机器人ID: @utubebot2_bot

(0)

相关推荐